Online cursus

Stimuleer de taalontwikkeling van je kind!

Peuterpraat, de taalcursus voor ouders

Naar de cursus


Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling van mijn baby of peuter?

Als je ook maar een beetje bent zoals ik, kon je niet wachten tot je kindje zijn/haar eerste woordje zei. En nu kijk je uit naar alle conversaties die je zal voeren wanneer hij/zij naar school gaat. Maar ... de taalontwikkeling verloopt niet zoals je verwacht had. Je doet al zoveel, leest boekjes voor en zingt liedjes, maar je kindje gaat talig maar niet vooruit. In tegenstelling, hij/zij begint misschien zelfs te slaan of bijten uit pure frustratie omdat hij zich niet kan uitdrukken. De impact van taal is niet te onderschatten...

Herken jij deze uitleg? Dan ben je niet alleen. 

En je staat er ook niet alleen voor. "It takes a village to raise a child." Ik zit in jouw village. Ik wil helpen. I care.

Met Peuterpraat wil ik jou helpen om de taal van je baby of peuter tussen 0 en 2,5 jaar te stimuleren. 

 • Heb jij een baby, peuter of kleuter rondlopen thuis?
 • Wil jij op een speelse, maar effectieve manier de taalontwikkeling stimuleren?
 • Maak jij je zorgen over de taalontwikkeling van je kind?
 • Of wil jij gewoon goed voorbereid zijn voor wanneer je baby of peuter met de eerste woordjes begint?


Is je antwoord op één of meer van deze vragen "ja"?

Dan is deze online cursus Peuterpraat iets voor jou!

Naar de cursus

Beeld je in dat je wetenschappelijk onderbouwde strategieën kent om de taalontwikkeling van jouw kind te stimuleren.

Deze cursus over taalontwikkeling is voor jou als

 • jouw kindje minder brabbelt of praat dan leeftijdsgenootjes;
 • jouw kindje goed ontwikkelt, maar je de taal thuis wil stimuleren met strategieën van een logopedist;
 • je kindje op de wachtlijst staat voor individuele taaltherapie, maar je nu al aan de slag wil;
 • je er zeker van wil zijn dat je alles doet om de taalontwikkeling van jouw kindje te ondersteunen en te laten groeien

Leer je kind praten met:

 • onderbouwde strategieën van een logopedist om de taalontwikkeling te stimuleren,
  Ja, ook jij kan deze thuis gemakkelijk toepassen.
 • korte video’s die je waar en wanneer je wil, kan bekijken,
 • gemakkelijke tips die je meteen kan toepassen in dagelijkse situaties,
 • voorbeeldfilmpjes van echte situaties,
  Dit zijn strategieën die ik bij mijn eigen kinderen gebruik.
 • een handboek met overzichten, mijlpalen, opdrachten en checklists. 


Naar de cursus

De taal van baby's en peuters in vijf modules:

Module 1: Het communicatieniveau van je kind

Leer op welk niveau je kind zich bevindt en wat de volgende stapjes zijn.


​1.1 Communicatie en taal

​1.2 Intentionele communicatie

​1.3 Hoe communiceert je kind?

​1.4 - 1.7 De communicatieniveaus

Module 2: Ontwikkelt je kindje zich volgens de mijlpalen?

Ontdek wat een baby/peuter op welke leeftijd zou moeten beheersen.


​​2.1 - 2.5 Overzicht van de mijlpalen per half jaar

​2.6 Taalachterstand

​2.7 Taalstoornis

Module 3: Hoe lok je communicatie uit?

Leer 4 basisprincipes om communicatie uit te lokken tijdens dagelijkse situaties en in spel.


​3.1 Succesvolle leeromgeving

​3.2 Voortalige vaardigheden

​3.3 - 3.8 Basisprincipes om taal uit te lokken

Module 4: De eerste woorden

Leer 9 extra strategieën om communicatie en woorden uit te lokken.


​4.1 Introductie

​4.2 - 4.4 Extra strategieën om taal uit te lokken

​4.5 Toepassen

Module 5: De eerste zinnen

Leer hoe je de zinnen van je peuter uitbreidt en hoe je een goede zinsbouw stimuleert.


​5.1 Tweewoordcombinaties

​5.2 Drie- en vierwoordzinnen

​5.3 Vragen stellen

FAQ

Mijn kind is ouder dan 2,5 jaar. Is Peuterpraat dan nog nuttig?

Zeker! Met de leeftijd 'van 0 tot 2,5 jaar' bedoelen we eigenlijk de taalleeftijd van je kind. Een kindje van 3,5 jaar kan een taalleeftijd van 2 jaar hebben. Dat wil zeggen dat hij of zij de talige vaardigheden heeft van een kindje van twee. Peuterpraat kan je dus in dit geval nog perfect toepassen. Bekijk onze mijlpalenchecklist en kijk of je kindje in aanmerking komt voor Peuterpraat.

Mijn kind heeft een diagnose. Is Peuterpraat dan wel specifiek genoeg?

Onze cursus is o.a. gebaseerd op taalprogramma's voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Je kan de strategieën in Peuterpraat dus ook gebruiken bij kinderen met een diagnose ASS of andere diagnoses waarbij de taalontwikkeling moeilijker verloopt.

Mijn kind is meertalig. Dan heb ik toch niets aan een Nederlandstalige cursus?

De basisprincipes en strategieën in Peuterpraat zijn taaluniverseel. Dat betekent dat je ze in alle talen kan toepassen. We raden zelfs aan om je thuistaal te gebruiken! Die is namelijk erg belangrijk en gaat zo ook niet verloren.

Ik heb geen tijd om de cursus te volgen. En ook niet om alles toe te passen bij mijn kind. Wat nu?

Peuterpraat bestaat uit korte video's, de langste duurt 12 minuten. Perfect om tussen de soep en de patatten te bekijken 😉. In de cursus wordt ook uitgelegd hoe je dagelijkse situaties optimaal kan inzetten om taal te stimuleren. Je hebt er dus geen extra tijd voor nodig.