Disclaimer

De Taaltoren BV spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht je toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als je ons dit laat weten. Geef daarbij alsjeblieft aan waar je de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur jouw reactie per e-mail naar: hallo@detaaltoren.be.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens De Taaltoren BV via deze website, acht De Taaltoren BV zich niet aansprakelijk.

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt in het kader van jouw reactie of verzoek om informatie, zal alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

De Taaltoren BV stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. De Taaltoren BV zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

De Taaltoren BV accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij De Taaltoren BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van De Taaltoren BV, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als je vragen of problemen hebt met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.