Praktisch

Hier vind je alle praktische info over hoe een logopedische begeleiding in z'n werk gaat.

Heb je toch nog vragen? Contacteer ons dan zeker.

Contacteer ons 

Opstart van therapie

Hoe gaat het opstarten van therapie in zijn werk? Hieronder vind je een stroomdiagram met alle stappen uit dat proces. Als je op een stap klikt, verschijnt er meer informatie. Dit proces wordt natuurlijk ook besproken tijdens het intakegesprek bij de logopediste.

Terugbetaling

De terugbetaling van de sessies kan via de wettelijke RIZIV-terugbetaling of via de aanvullende verzekering van je mutualiteit lopen. Via de RIZIV-terugbetaling krijg je ongeveer 70 % van de tarieven terug van jouw mutualiteit. Aan dit systeem zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo zijn er bv. maximale testscores: als jouw kindje hoger scoort, kan er geen RIZIV-terugbetaling worden aangevraagd. Ook voor sommige stoornissen, zoals bv. een zuivere articulatiestoornis, kunnen we deze aanvraag niet doen.

Als een RIZIV-terugbetaling niet mogelijk is, kan je wel nog terugbetaling krijgen via de aanvullende verzekering van je mutualiteit. Je krijgt dan per sessie een vast bedrag terug, bij de meeste mutualiteiten ligt dat bedrag rond de € 10. Via dit systeem krijg je minder terug per sessie, maar er zijn geen strikte criteria waaraan je moet voldoen. Hoeveel sessies er via aanvullende verzekering kunnen plaatsvinden, hangt af van jouw mutualiteit.

Stappenplan

Stap 1: Aanmelding via telefoon of e-mail

Je meldt je aan via telefoon (03 297 57 37), e-mail (hallo@detaaltoren.be) of via ons contactformulier. Je kind wordt dan op onze wachtlijst geplaatst. Van zodra er een plekje vrijkomt, contacteren we je om een intakegesprek in te plannen.

Je komt op gesprek bij de logopedist om uitvoerig te bespreken wat er aan de hand is en hoe we jou kunnen helpen. Deze gesprekken zijn soms delicaat, daarom is je kind niet aanwezig op dit moment.

Aanvraag via RIZIV

Je haalt een voorschrift voor logopedisch onderzoek bij de huis- of kinderarts. Zonder dit voorschrift kan de logopedist geen onderzoek uitvoeren.

Je logopedist neemt een basismeting af bij je kind. Hiermee wordt het huidige niveau van je kind bepaald en kan er na enkele maanden therapie gekeken worden hoeveel vooruitgang er al is.

De resultaten van het onderzoek worden besproken. Er wordt bekeken of het nodig is dat je kind op therapie komt of niet. Je logopedist zal ook uitleggen of er voldaan is aan de criteria voor een RIZIV-aanvraag. Als dat niet zo is, bespreekt zij welke mogelijkheden er nog zijn.

Als therapie niet nodig blijkt, kan de logopedist wel extra informatie geven zodat jullie thuis alsnog extra kunnen oefenen.

Voor een aanvraag bij taalproblemen is het nodig dat er een IQ- en gehoortest wordt afgenomen. Dit gebeurt niet op onze praktijk, maar wij kunnen je wel doorverwijzen. Vraag zeker raad bij je logopedist.

Je haalt een voorschrift voor logopedische therapie bij de NKO- of kinderarts. Zonder dit voorschrift kan de therapie niet worden opgestart.

De logopedist stuurt het dossier op naar jouw mutualiteit voor goedkeuring. De therapie kan nu worden opgestart!

Aanvraag via aanvullende verzekering

Bij aanvragen via de aanvullende verzekering hangt het af van je mutualiteit of er een voorschrift nodig is voor het onderzoek. Je logopedist laat je weten of het nodig is of niet.

Je logopedist neemt een basismeting af bij je kind. Hiermee wordt het huidige niveau van je kind bepaald en kan er na enkele maanden therapie gekeken worden hoeveel vooruitgang er al is.

De resultaten van het onderzoek worden besproken. Er wordt bekeken of het nodig is dat je kind op therapie komt of niet.

Als therapie niet nodig blijkt, kan de logopedist wel extra informatie geven zodat jullie thuis alsnog extra kunnen oefenen.

Bij aanvragen via de aanvullende verzekering hangt het af van je mutualiteit of er een voorschrift nodig is voor de therapie. Je logopedist laat je weten of het nodig is of niet.

Indien nodig stuurt de logopedist de vereiste documenten op naar jouw mutualiteit. De therapie kan nu worden opgestart!

Tarieven

Hieronder vind je de tarieven van onze praktijk vanaf 01/01/2023. Geniet jij van een verhoogde tegemoetkoming bij je mutualiteit? Dan is voor jou de laatste kolom van toepassing.

Prestatie Standaardtarief Verhoogde tegemoetkoming
Aanvangsonderzoek
per 30 min
€ 50,00
(Remgeld: € 21,00)
€ 36,50
(Remgeld: € 3,00)
Evolutieonderzoek € 72,24
(Remgeld: € 31,74)
€ 51,50
(Remgeld: € 4,50)
Therapiesessie
30 min
€ 36,12
(Remgeld: € 10,76)
€ 30,86
(Remgeld: € 2,00)
Therapiesessie
60 min
€ 72,53
(Remgeld: € 21,55)
€ 61,98
(Remgeld: € 4,50)
Aanmelding / Bespreking
per 30 min
€ 30,00 € 30,00

Wij werken voor mensen met verhoogde tegemoetkoming via het derdebetalerssysteem. Dat wil zeggen dat jij enkel het remgeld betaalt en dat jouw mutualiteit ons de rest van het bedrag bezorgt. Zo hoef je ook geen getuigschriften meer in te dienen. Dit systeem kan enkel worden toegepast bij RIZIV-terugbetaling, via aanvullende verzekering gaat dat helaas niet.