Dyslexie

Op onze praktijk behandelen wij o.a. kinderen met dyslexie. We vertellen je hier graag wat meer over.

Terug naar domeinen 

Problemen met lezen en spellen kunnen een grote hinder zijn voor jouw kind. De automatisatie van lezen en/of spellen verloopt zeer moeizaam, want de letter- en woordherkenning komen maar niet op gang. Het zou in dat geval kunnen dat jouw kind dyslexie heeft, dat is een leerstoornis die zich uit in ernstige lees- en/of spellingproblemen.

Bij dyslexie blijft het lezen en schrijven moeilijk tot in de volwassenheid. Het komt voor bij 3 tot 10 % van de Nederlandstalige bevolking.

De oorzaak van dyslexie ligt in de neurobiologie, maar is niet altijd erfelijk. Omdat er nog veel te ontdekken valt, blijft dyslexie een onderwerp voor discussie. Verder wetenschappelijk onderzoek is aangewezen.

Wanneer je je aanmeldt voor logopedische therapie bij lees- en of spellingsproblemen, zal de logopediste eerst een basismeting doen. Daarna stelt ze een individueel handelingsplan op, waarbij ze ook contact opneemt met de school van het kind. Er kunnen REDICODIS-maatregelen worden opgesteld in samenspraak met de school, zodat het kind de gepaste hulp krijgt. Meer informatie over hoe de opstart van therapie in zijn werk gaat, vind je hier.
hier.