Dyscalculie

Op onze praktijk behandelen wij o.a. kinderen met dyslexie. We vertellen je hier graag wat meer over.

Terug naar domeinen 

Heeft jouw kindje moeite met rekenen? Dan zou het kunnen dat jouw kindje dyscalculie heeft. Dat is een leerstoornis die zich uit in ernstige rekenproblemen. Personen met dyscalculie ondervinden blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde op het vlak van automatiseren, vaardigheden en technieken en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken van het rekenen.

Over de oorzaak van dyscalculie is nog weinig geweten. Erfelijkheid speelt een rol, maar details hieromtrent zijn wetenschappelijk nog onvoldoende beschreven.

Wanneer je je aanmeldt voor logopedische therapie bij lees- en of spellingsproblemen, zal de logopediste eerst een basismeting doen. Daarna stelt ze een individueel handelingsplan op, waarbij ze ook contact opneemt met de school van het kind. Er kunnen REDICODIS-maatregelen worden opgesteld in samenspraak met de school, zodat het kind de gepaste hulp krijgt. Meer informatie over hoe de opstart van therapie in zijn werk gaat, vind je hier.
hier.