Logopedische domeinen

 Op onze praktijk behandelen wij logopedische stoornissen uit verschillende domeinen. Je vindt verder op deze pagina een overzicht van al deze domeinen met een korte uitleg. Wil je meer weten, dan kan je altijd doorklikken op één van de domeinen.

Dyslexie
(Lezen en spellen)

Dyslexie is een leerstoornis die zich uit in ernstige lees- en/of spellingproblemen. Bij dyslexie blijft het lezen en schrijven moeilijk tot in de volwassenheid. Het komt voor bij 3 tot 10 % van de Nederlandstalige bevolking.

Meer over dyslexie

Dyscalculie
(Rekenen)

Personen met dyscalculie ondervinden blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde op het vlak van automatiseren, vaardigheden en technieken en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken van het rekenen.

Meer over dyscalculie

Articulatie

Kinderen met articulatiestoornissen ondervinden moeilijkheden bij het uitspreken van spraakklanken. Wanneer het kind achterloopt in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes, is er sprake van een articulatiestoornis.

Meer over articulatie

Taal

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in de ontwikkeling van de taalvaardigheden van een kind. De normale taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia die samenhangen met de leeftijd.

Meer over taal

Stotteren

Er bestaan verschillende definities van stotteren. Eenvoudig samengevat is stotteren een stoornis in de vloeiendheid van de spraak. Het is voor iedereen anders. De kerngedragingen bevatten onvrijwillige herhalingen van klanken / lettergrepen / woorden, verlengingen van klanken en blokkeringen van de ademstroom of stemgeving.

Meer over stotteren

Selectief mutisme

Iemand met spreekangst of selectief mutisme heeft te kampen met een hinderlijke angst of overmatige spanning om te spreken. Deze angst kan zich op verschillende manieren uiten.

Meer over selectief mutisme